Grundare av Psyk-e bas


Marie ÅsbergLegitimerad läkareProfessor emeritus i psykiatriVerksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap

Tom Grape Leg.läkare, spec. i allmän psykiatri och allmän medicin.Tidigare verksamhetschef för primärvården i Norrtälje, försäkringsläkare samt distriktsläkare på Södra vårdcentralen och på StressRehab i Norrtälje.

Hans Cagnell Socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.Har arbetat som kurator, psykoterapeut och handledare i psykiatrin.Det sista åren beställare av psykiatrin i landstinget.

Ingrid Hedlén
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildadArbetat med administration, psykologiska utredningar, psykoterapi samt handledning och undervisning i psykoterapi, bl.a. på Ericastiftelsen och den statliga psykoterapiutbildningen.

Åke Nygren
Legitimerad tandläkareLegitimerad läkareProfessor emeritus Karolinska InstitutetAktuell verksamhet: Ordförande i Regeringens Rehabiliteringsråd