Projektgrupp


Marie ÅsbergLegitimerad läkare

Professor emeritus i psykiatri

Verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap


Tom Grape Leg.läkare, spec. i allmän psykiatri och allmän medicin.Tidigare verksamhetschef för primärvården i Norrtälje, försäkringsläkare samt distriktsläkare på Södra vårdcentralen och på StressRehab i Norrtälje. 

Hans Cagnell Socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.Har arbetat som kurator, psykoterapeut och handledare i psykiatrin.Det sista åren beställare av psykiatrin i landstinget.

Ingrid Hedlén
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildadArbetat med administration, psykologiska utredningar, psykoterapi samt handledning och undervisning i psykoterapi, bl.a. på Ericastiftelsen och den statliga psykoterapiutbildningen.

Åke Nygren
Legitimerad tandläkareLegitimerad läkare

Professor emeritus Karolinska Institutet

Aktuell verksamhet: Ordförande i Regeringens Rehabiliteringsråd