Projektgrupp


Marie Åsbergmarie.asberg@ki.se

Legitimerad läkare

Professor emeritus i psykiatri

Verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap


Tom Grape tom.grape@gmail.comLeg.läkare, spec. i allmän psykiatri och allmän medicin.Tidigare verksamhetschef för primärvården i Norrtälje, försäkringsläkare samt distriktsläkare på Södra vårdcentralen och på StressRehab i Norrtälje.

 


Hans Cagnell hans.cagnell@hotmail.seSocionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.Har arbetat som kurator, psykoterapeut och handledare i psykiatrin.

Det sista åren beställare av psykiatrin i landstinget.


Ingrid Hedlén ingrid.hedlen@gmail.comLeg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildadArbetat med administration, psykologiska utredningar, psykoterapi samt handledning och undervisning i psykoterapi, bl.a. på Ericastiftelsen och den statliga psykoterapiutbildningen.

Åke Nygrenake.nygren@ki.seLegitimerad tandläkare

Legitimerad läkare

Professor emeritus Karolinska Institutet

Aktuell verksamhet: Ordförande i Regeringens Rehabiliteringsråd