Kostnad

Psyk-E bas är ursprungligen tänkt  att användas i studiecirklar och liknande pedagogiska sammanhang och föreläsningarna kommer allra mest till sin rätt om de används i en grupp. Det smidigaste sättet att använda materialet är att få det på en Ipad mini, med alla 18 föreläsningar, en interaktiv manual för utbildningsledaren, samt faktablad, frågor-och-svar och en ordlista över alla termer som förekommer i föreläsningarna. Ipaden kan användas för visning i en projektor. Vi bjuder dessutom på en introduktionsföreläsning på plats och telefonsupport vid behov. Detta alternativ kostar 15 000 kronor.

Man kan också köpa ett USB-minne med samma material men en manual i pdf-format som inte är interaktiv. Föreläsningarna kan laddas upp på organisationens server eller visas från en egen dator. Materialet får kopieras och användas inom den egna organisationen. Detta alternativ kostar 5000 kronor.