Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid stöds ekonomiskt av Folkhälsomyndigheten och lanseras i maj 2019. Det bygger på samma koncept som de tidigare Psyk-E basprogrammen men med större inslag av fallbeskrivningar/rollspel och diskussion med föreläsarna. I projektgruppen ingår Ullakarin Nyberg, Stockholms läns sjukvårdsområde, verksamhetsområde psykiatri och Marie Åsberg och Jenny Sazo, Karolinska institutet, Johanna Nordin,  Mind, Francisco Sazo,  Lidingö vuxenutbildning och Jenny Telander,  Folkhälsomyndigheten.

Psyk-E bas suicid ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom t ex kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade diskussioner och fallbeskrivningar samt en ordlista. Materialet levereras på ett USB-minne och får kopieras till en dator som tillhör verksamheten och är lösenordsskyddad. Hela programmet kan användas för ett obegränsat antal grupper inom verksamheten till en engångskostnad på 20.000 kr.

Föreläsningar i Psyk-E bas suicid:

Grundläggande suicidprevention

1. Introduktion till Psyk-E bas suicid (klicka på titel för att se filmen) – Marie Åsberg, Ullakarin Nyberg och Francisco Sazo

2. Vem är självmordsnära och varför? Översikt över självmordsforskningen – Marie Åsberg

3. Mötet med den som inte orkar leva – Ullakarin Nyberg

4. Risk- och skyddsfaktorer för självmord – Ullakarin Nyberg

5. Självmordsprevention på individnivå – Danuta Wasserman

6. Självmordsprevention på samhällsnivå – Danuta Wasserman

7. Existentiella och religiösa aspekter på självmord – Hans Gentzel
Svenska kyrkans syn på självmord – Caroline Krook, biskop em.

8. Synen på självmord inom olika religiösa samfund – Anders Arborelius, kardinal och biskop,
Morton Narrowe, överrabin em., Mohammad Muslim Eneborg, imam.

9. Att vara anhörig till en självmordsnära människa – Helene Neuss

Självmordsrisk i olika grupper

10. Självmord hos män – Gergö Hadlaczky

11. Självmord hos barn och unga – Madeleine Sköld

12. Självmord hos äldre – Margda Waern

13. Våld, kriminalitet och självmord – Axel Haglund

14. HBTQ och självmord – Cecilia Dhejne

15. Trauma och utanförskap. Självmord hos asylsökande – Frida Johansson Metso

Psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad suicidrisk

16. Depression och självmord – Björn Mårtensson

17. Alkohol, droger och självmord – Markus Heilig

18. Personlighetssyndrom och självmord – Lisa Ekselius

19. Självskada och självmord – Mia Ramklint

20. Neuropsykiatriska syndrom och självmord – Susanne Bejerot

 

För mer information, kontakta Marie Åsberg, tfn: 070-572 45 06, Francisco Sazo  tfn: 070-757 96 93 eller Jenny Sazo, tfn 070-777 48 24

För att beställa utbildningen: skicka dina uppgifter, leveransadress och fakturaadress med referensnummer och organisationsnummer på e-post till  Jenny Sazo.

Utskick av utbildningen kommer att börja ske i början av juni.