Psyk-E Suicid

Utbildningsprogrammet som stöds ekonomiskt av Folkhälsomyndigheten beräknas vara färdigt våren 2019. Det använder sig av samma baskoncept som de tidigare programmen men med större inslag av rollspel och utfrågning av föreläsarna. I styr- och utfrågargruppen ingår Ullakarin Nyberg och Marie Åsberg från Karolinska institutet, Johanna Nordin från MIND, Francisco Sazo från Lidingö vuxenutbildning och Jenny Telander från Folkhälsomyndigheten.

För mer information, kontakta Marie Åsberg, marie.asberg@ki.se och Francisco Sazo, fransisco.sazo.vergara@lidingo.se eller psyk-e.se.