Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid stöds ekonomiskt av Folkhälsomyndigheten och lanseras i maj 2019. Det bygger på samma koncept som de tidigare Psyk-E basprogrammen men med större inslag av fallbeskrivningar/rollspel och diskussion med föreläsarna. I projektgruppen ingår Ullakarin Nyberg, Stockholms läns sjukvårdsområde, verksamhetsområde psykiatri och Marie Åsberg och Jenny Sazo, Karolinska institutet, Johanna Nordin,  Mind, Francisco Sazo,  Lidingö vuxenutbildning och Jenny Telander,  Folkhälsomyndigheten.

Psyk-E bas suicid ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom t ex kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade diskussioner och fallbeskrivningar samt en ordlista. Materialet levereras på ett USB-minne och får kopieras till en dator som tillhör verksamheten och är lösenordsskyddad. Hela programmet kan användas för ett obegränsat antal grupper inom verksamheten till en engångskostnad på 20.000 kr.

För mer information, kontakta Marie Åsberg, tfn: 070-572 45 06, Francisco Sazo  tfn: 070-757 96 93 eller Jenny Sazo, tfn 070-777 48 24

För att beställa utbildningen: skicka dina uppgifter, leveransadress och fakturaadress med referensnummer och organisationsnummer på e-post till  Jenny Sazo.

Utbildningen kommer att vara klar att skickas ut under juni månad.