Psyk-E Senior

Psyk-E bas Senior är antingen tillgängligt via en iPad mini, med alla föreläsningar och en interaktiv manual för utbildningsledaren, samt faktablad, frågor-och-svar och en ordlista över alla termer som förekommer i föreläsningarna. iPaden kan användas för visning i en projektor. Vi bjuder dessutom telefonsupport vid behov. Detta alternativ kostar 20 000 kronor.

Annars kan man kan också köpa materialet på ett USB-minne med en manual i pdf-format som inte är interaktiv. Föreläsningarna kan laddas upp på organisationens server eller visas från en egen dator. Materialet får kopieras och användas inom den egna organisationen. Detta alternativ kostar 15000 kronor.

Utvärdering och intyg

Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet att göra en utvärdering. Därefter kan man skriva ut ett intyg.

Hur får man tillgång till Psyk-E bas Senior?

Mejla dina personliga uppgifter och faktureringsadress till Elisabet Hollsten. Ange även om du vill ha materialet på iPad eller USB.