Psyk-E bas senior

Psyk-E bas senior lanserades 2018 och består av 13 filmade föreläsningar och två filmade gruppsamtal som handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Psyk-E bas senior grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

För en introduktion till Psyk-E bas senior av Marie Åsberg, klicka här

Kostnad

Psyk-E bas Senior är antingen tillgängligt via en iPad mini, med alla föreläsningar och en interaktiv manual för utbildningsledaren, samt faktablad, frågor-och-svar och en ordlista över alla termer som förekommer i föreläsningarna. iPaden kan användas för visning i en projektor. Vi bjuder dessutom telefonsupport vid behov. Detta alternativ kostar 20 000 kronor.

Man kan också köpa materialet på ett USB-minne med en manual i pdf-format som inte är interaktiv. Föreläsningarna kan laddas upp på organisationens server eller visas från en egen dator. Materialet får kopieras och användas inom den egna organisationen. Detta alternativ kostar 15000 kronor.

Utvärdering och intyg

Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet att göra en utvärdering. Därefter kan man skriva ut ett intyg.

Hur får man tillgång till Psyk-E bas Senior?

Mejla dina uppgifter, leverans- och faktureringsadress med referensnummer och organisationsnummer till Elisabet Hollsten. Ange även om du vill ha materialet på iPad eller USB.