Psyk-E Senior

 

Juni 2017

Arbetet med att färdigställa Psyk-e Senior fortgår. Endast en föreläsning återstår att filma och det färdiga programmet ser ut som följer. Intresseanmälan kan göras via Ingrid Hedlén: ingrid.hedlen@gmail.com. Kostnad för programmet är ej fastställt.