Grundare av Psyk-E bas


Marie ÅsbergLegitimerad läkare, professor emeritus i psykiatri. Verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Tom Grape Leg.läkare, spec. i allmän psykiatri och allmän medicin.Tidigare verksamhetschef för primärvården i Norrtälje, försäkringsläkare samt distriktsläkare på Södra vårdcentralen och på StressRehab i Norrtälje.

Hans Cagnell Socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. Har arbetat som kurator, psykoterapeut och handledare i psykiatrin samt som beställare av psykiatrin i landstinget.

Ingrid Hedlén
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad. Arbetat med administration, psykologiska utredningar, psykoterapi samt handledning och undervisning i psykoterapi, bl.a. på Ericastiftelsen och den statliga psykoterapiutbildningen.

Åke Nygren
Legitimerad tandläkare, legitimerad läkare, professor emeritus Karolinska Institutet.