Faktablad och trailers

Här kan du läsa en sammanfattning av innehållet i föreläsningarna samt se en trailer på föreläsningen för att få en uppfattning om hur det hela är upplagt. Sedan kan du gå in under menyn ”föreläsning” där du finner allt material samlat inklusive hela filmen med respektive föreläsning:

1. Empati och värdighet i bemötandet av psykiskt sjuka och närstående – filmtrailer

2. Depression, orsaker,symtom, förlopp, behandling – filmtrailer

3. Depression vid kroppslig sjukdom – filmtrailer

4. Suicid, suicidrisk och bemötande av suicidal kommunikation –  filmtrailer

5. Psykoser: Orsaker, symtom, upplevelsevärld, förlopp och behandling – filmtrailer

6. Kan vi förstå psykosen? – filmtrailer

7. Bipolära syndrom – filmtrailer

8. Paranoiafilmtrailer

9. Ångest-nödvändigt ont eller onödigt lidande?filmtrailer

10. Somatoforma tillståndfilmtrailer

11. Personlighetsstörningarfilmtrailer

12. Autism och Aspergers syndromfilmtrailer

13. ADHDfilmtrailer

14. Beroendetillståndfilmtrailer

15. Hot och våldfilmtrailer

16. Psykofarmakafilmtrailer

17. Psykiatrisk juridikfilmtrailer

18. Stress och utmattningfilmtrailer