Föreläsningar

Empati och värdighet i bemötandet av psykiskt sjuka och deras närstående (Reet Sjögren)

Depression: orsaker, symtom, förlopp, behandling (Björn Mårtensson)

Depression vid kroppslig sjukdom (Björn Mårtensson)

Suicid, suicidrisk och bemötande av suicidal kommunikation (Ulla-Karin Nyberg)

Psykoser: orsaker, symtom, upplevelsevärld, förlopp och behandling (Leif Lindström)-

Kan vi förstå psykosen?  (Johan Cullberg)

Bipolära syndrom (Mikael Landén)

Paranoia (Eva-Marie Laurén)

Ångest – nödvändigt ont eller onödigt lidande? (Sergej Andréewitch)

Somatoforma tillstånd (Anders Lundin)

Personlighetsstörningar (Alexander Wilczek)

Autism och Aspergers syndrom (Christopher Gillberg)

ADHD  (Christopher Gillberg)

Beroendesjukdomar (Anders Hammarberg)

Hot och våld (Tom Palmstierna)

Psykofarmaka (Marie Åsberg)

Psykiatrisk juridik (Claes Hollstedt)

Stress och utmattning (Marie Åsberg)