Empati och värdighet i bemötandet av psykiskt sjuka och deras närstående

Föreläsare Reet Sjögren

 

Läs mer om Reet Sjögren

 

Faktablad om föreläsningen

 

Se en filmtrailer om föreläsningen

 
Frågor om bemötande
Ordlista