Psykoser: orsaker, symtom, upplevelsevärld, förlopp och behandling

Föreläsare Leif Lindström

 

Läs mer om Leif Lindström

 

Läs faktablad om föreläsningen

 

Se filmtrailer om föreläsningen
 

Frågor om psykoser-orsaker,symtom
Ordlista