Suicid, suicidrisk och bemötande av suicidal kommunikation

Föreläsare Ulla-Karin Nyberg

 

Läs mer om Ulla-Karin Nyberg

 

Faktablad om föreläsningen

 

Se en filmtrailer om föreläsningen

 

 

Frågor om suicid
Ordlista