Manual

Denna manual är en pdf-version av en e-bok som finns tillgänglig för organisationer som har bestämt sig för att genomföra en Psyk-E bas utbildning. E-boksversionen ligger på en Ipad mini, som också innehåller alla föreläsningarna, som kan visas direkt från Ipaden. Kabel för att ansluta Ipaden till projektor finns också tillgänglig.

Visning från Ipad ger en bättre bildkvalitet och en säkrare överföring än visning från hemsidan. I e-boksversionen av manualen finns också små filmavsnitt ur föreläsningarna som illustrerar typiska diskussioner som kan uppstå i grupperna. Dessa filmavsnitt kan inte återges i pdf-versionen. Där finns i stället en skriftlig version av föreläsningsavsnittet ifråga.

I e-boksversionen finns också hänvisningar till andra avsnitt i texten, markerade med röd text, och hänvisningar till olika hemsidor, markerade med blå text.

Detta är Version 1.0 av manualtexten. Vi är tacksamma för feedback med avseende på ev. fel och förbättringsmöjligheter!

Psyk-E bas manual