Samverkan

Samverkan mellan landsting och kommuner

Bakom Psyk-E bas står Stockholms läns landsting i samarbete med Lidingö, Solna, Danderyd, Täby och Värmdö kommuner samt Norrtälje kommun med vårdbolaget Tiohundra.

Följande patient – brukar- och anhörigorganisationer har deltagit i processen och ingår i projektets rådgivande grupp:

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Schizofreniförbundet, Föreningen Balans, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) ,Attention och RSMH