Frågor och svar suicid

Här kommer du inom kort kunna hitta frågor och svar kopplade till några av föreläsningarna i Psyk-e bas suicid. Frågorna har ställts av elever i undersköterskeutbildning och medarbetare i socialpsykiatrisk verksamhet som ingått i projektets pilotgrupper. Frågorna är besvarade av föreläsaren om inget annat anges.

Vem är självmordsnära och varför. Översikt över självmordsforskningen – Marie Åsberg

Existentiella och religiösa aspekter på självmord – Hans Gentzel

Att vara anhörig till en självmordsnära människa – Helene Neuss

Självmord hos barn och unga – Madeleine Sköld

Våld, kriminalitet och självmord – Axel Haglund

Trauma och utanförskap. Självmord hos asylsökande – Frida Johansson Metso

Depression och självmord – Björn Mårtensson