Psyk-E bas senior

Psyk-E bas senior lanserades 2018 och består av 13 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal som handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Psyk-E bas senior grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

För en introduktion till Psyk-E bas senior av Marie Åsberg, klicka här

Kostnad

Psyk-E bas Senior är tillgängligt via en iPad mini, med alla föreläsningar och en interaktiv manual för utbildningsledaren, faktablad, frågor-och-svar samt en ordlista över alla termer som förekommer i föreläsningarna. iPaden kan användas för visning i en projektor för medarbetare i verksamheten. Vi bjuder på telefonsupport vid behov. Detta alternativ kostar 20 000 kronor.

Man kan också köpa materialet på ett USB-minne med en manual i pdf-format. Föreläsningarna kan laddas upp på organisationens server eller på en lösenordsskyddad dator. Materialet får användas inom den egna organisationen. Detta alternativ kostar 15 000 kronor.

Utvärdering och intyg

Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet att göra en utvärdering. Därefter kan man skriva ut ett intyg.

Hur får man tillgång till Psyk-E bas Senior?

Mejla dina uppgifter, leverans- och fakturaadress med referensnummer och organisationsnummer till Jenny Sazo. Ange om du vill ha materialet på iPad eller USB.