Ordlista senior

Här finner du ord och begrepp från föreläsningarna med förklarande text först i anslutning till respektive föreläsning och längst ned från A till Ö:

  1. Bemötande
  2. Depression
  3. Suicid hos äldre
  4. Demenssjukdomar
  5. Hur upplever man sig själv som  demenssjuk del 1 och 2
  6. Missbruk hos äldre
  7. Psykofarmaka hos äldre
  8. Äldrepsykiatri och juridik
  9. Samtalsgrupper för äldre
  10. Utmattning