Föreläsningar

 

Föreläsningar Föreläsare
1. Bemötande av äldre med psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto
2. Depression hos äldre Björn Mårtensson
3. Depression i samband med kroppslig sjukdom Björn Mårtensson
4.  Suicid hos äldre Margda Waern
5.  Demenssjukdomar Maria Eriksdotter
6. Hur upplever man sig själv som      demenssjuk 1 & 2 Astrid Norberg
7.  Missbruk hos äldre Evy Gunnarsson
8.  Psykofarmaka hos äldre Johan Fastbom
9.   Äldrepsykiatrisk juridik  Karin Sparring Björkstén
10. Att tala om döden  Björn Mårtensson, Karin Sparring-Björkstén, Elisabeth Arborelius
11. Samtalsgrupper för äldre Ulla Peterson , Christer Sandahl, två sjuksköterskor
12. Stress och utmattning Marie Åsberg