Föreläsningar senior

 

Föreläsningar Föreläsare
1. Bemötande av äldre med psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto
2. Depression hos äldre Björn Mårtensson
3. Depression i samband med kroppslig sjukdom Björn Mårtensson
4.  Suicid hos äldre Margda Waern
5.  Demenssjukdomar Maria Eriksdotter
6. Hur upplever man sig själv som demenssjuk          1 & 2 Astrid Norberg
7.  Missbruk hos äldre Evy Gunnarsson
8.  Psykofarmaka hos äldre Johan Fastbom
9.   Äldrepsykiatrisk juridik  Karin Sparring Björkstén
10. Att tala om döden  Björn Mårtensson, Karin Sparring Björkstén, Elisabeth Arborelius
11. Samtalsgrupper för äldre Ulla Peterson , Christer Sandahl, två sjuksköterskor
12. Stress och utmattning Marie Åsberg