Till stöd för arbetet med Psyk-E bas anhörig finns en manual.

Utbildningsledaren bör ha erfarenhet av att leda grupper och vara förtrogen med materialet och formen för utbildningen men behöver ingen särskild pedagogisk utbildning.