Namnet Psyk-E bas syftar på ”psyche”, det grekiska ordet för själ, som också finns i ordet psykiatri. ”E” står för elektronisk, det vill säga digital och nätbaserad. ”Bas” syftar på att kunskapen som förmedlas är baskunskap och riktar sig till medarbetare som saknar tidigare utbildning i psykiatri. Loggan består av det grekiska tecknet ”psi” som är en ofta använd förkortning för psyche. Händerna som bildar tecknet står för det omvårdande och E står för den digitala utformningen.

Samtliga Psyk-E bas utbildningar är framtagna av Marie Åsberg, professor emeritus vid Karolinska institutet tillsammans med forskare och praktiker knutna till Karolinska institutet eller andra institutioner och lärosäten runt om i Sverige. Marie Åsberg är professor emeritus i psykiatri och började som klinisk psykiater 1965 och har sedan dess forskat kring behandling av depression, självmordsproblem och utmattningssyndrom. Marie har bland annat varit ledamot av SBU:s styrelse och ledde SBUs arbete med att granska depressionsbehandling. Nu forskar Marie kring stress och utmattning på Karolinska institutet, Danderyds sjukhus.Jenny Bornhammar arbetar på Karolinska institutet tillsammans med Marie Åsberg med Psyk-E bas kompetensutvecklingsprogram. Tidigare har Jenny arbetat som chef inom socialpsykiatrin.