Psyk-E bas arbete är ett kompetenshöjningsprogram kring stress och arbetsmiljö för första linjens chefer och mellanchefer i företag eller organisationer, kommuner, regioner, privat och ideell sektor där det finns behov och intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå stressrelaterad ohälsa hos medarbetare. Utbildningen är tänkt att användas av och för chefer med arbetsmiljö- och personalansvar inom ett och samma verksamhetsområde med likvärdig utbildningsbakgrund, men kan också användas i sammansatta grupper av chefer från olika områden och med olika utbildning.

Psyk-E bas arbete lanserades 2021.

Innehåll och användning

Om Psyk-E bas arbete

Föreläsningar och faktablad

Material

För mer information och beställning

För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta 
Jenny Bornhammar genom e-post eller telefon 08-524 826 25.

För beställning av kurser, välkommen att kontakta 
Nikolaj Jacobsen genom e-post eller telefon 08-524 865 62.