Psyk-E bas suicid består av 20 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, två filmade samtal med föreläsare och fyra filmade patientsamtal. Samtalen med föreläsare, 2B och 16B och patientsamtalen är avsedda att använda som underlag till fördjupade diskussioner. I patientsamtalen deltar Ullakarin Nyberg och patienterna spelas av skådespelare. Nedan hittar du faktabladen till respektive föreläsning. Vid köp av utbildningen får man tillgång till de filmade föreläsningarna.

Här ser du en introduktionsfilm till Psyk-E bas suicid

Grundläggande suicidprevention

1. Introduktion till Psyk-E bas suicid  – Marie Åsberg, Ullakarin Nyberg och Francisco Sazo
2. Vem är självmordsnära och varför? Översikt över självmordsforskningen – Marie Åsberg
2B. Samtal mellan Marie Åsberg, Ullakarin Nyberg och Francisco Sazo
3. Mötet med den som inte orkar leva – Ullakarin Nyberg
4. Risk- och skyddsfaktorer för självmord – Ullakarin Nyberg
5. Självmordsprevention på individnivå – Danuta Wasserman
6. Självmordsprevention på samhällsnivå – Danuta Wasserman
7. Existentiella och religiösa aspekter på självmord – Hans Gentzel
Svenska kyrkans syn på självmord – Caroline Krook, biskop em.
8. Synen på självmord inom olika religiösa samfund – Anders Arborelius, kardinal och biskop, Morton Narrowe, överrabbin em., Mohammad Muslim Eneborg, imam.
9. Att vara anhörig till en självmordsnära människa – Helene Neuss

Självmordsrisk i olika grupper

10. Självmord hos män – Gergö Hadlaczky
11. Självmord hos barn och unga – Madeleine Sköld
12. Självmord hos äldre – Margda Waern
13. Våld, kriminalitet och självmord – Axel Haglund
14. Könsdysfori och självmord – Cecilia Dhejne
15. Trauma och utanförskap. Självmord hos asylsökande – Frida Johansson Metso

Psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad suicidrisk

16. Depression och självmord – Björn Mårtensson
16B. Samtal mellan Björn Mårtensson, Marie Åsberg och Ullakarin Nyberg
17. Alkohol, droger och självmord – Markus Heilig
18. Personlighetssyndrom och självmord – Lisa Ekselius
19. Självskada och självmord – Mia Ramklint
20. Neuropsykiatriska syndrom och självmord – Susanne Bejerot

Patientsamtal

Mötet på kajen
Mötet med Fredrik
Mötet med Maria
Mötet med Evelina