Psyk-E bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Psyk-E bas tillkom som en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. Psyk-E bas grundkurs är en något reviderad och uppdaterad version av den första Psyk-E bas utbildningen.

Innehåll och användning

Om Psyk-E bas grundkurs

Föreläsningar och faktablad

Material

För mer information och beställning

För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta 
Jenny Bornhammar genom e-post eller telefon 08-524 826 25.

För beställning av kurser, välkommen att kontakta 
Nikolaj Jacobsen genom e-post eller telefon 08-524 865 62.