Psyk-E bas anhörig består av fyra filmade föreläsningar med tillhörande faktablad och två filmade samtal med Pia Dellson, psykiatriker och författare kring det självupplevda utmattningssyndromet.

Klicka på respektive föreläsning så får du tillgång till faktabladet. Tillgång till de filmade föreläsningarna får man tillgång till vid köp av utbildningen.