Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som ges som uppdragsutbildningar genom Karolinska institutet. Utbildningarna består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad och är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med den egna praktiken. Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen.

E-utbildning

Våra utbildningar baseras på filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Vi erbjuder lättillgänglig teoretisk och forskningsbaserad kunskap i digitalt format. Filmerna är avsedda att visas i grupp med avbrott för diskussion och reflektion.

Studiecirkelformat

Att i små, sammanhållna grupper diskutera och reflektera kring det filmade materialet kopplat till egna erfarenheter och praktik fördjupar lärande och förankrar kunskap.
Formatet ger stor möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden.

Support

En manual för varje utbildning fungerar som stöd för planering och genomförande av utbildning. Utbildningsledare är lämpligen någon ur den egna verksamheten med viss vana av att hålla i grupper. Kontakta oss för extra support efter behov och önskemål.

Psyk-E bas utbildningarna ges som uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet. Tillgången till utbildningarna sker genom lärplattformen Canvas.

För beställning av kurser, välkommen att kontakta Christina Bäckman genom e-post eller telefon 08-524 864 44. För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta Jenny Sazo genom e-post eller telefon 08-524 826 25

Samtliga Psyk-E bas utbildningar är framtagna av Marie Åsberg, professor emeritus vid Karolinska institutet tillsammans med forskare och praktiker knutna till Karolinska institutet eller andra institutioner och lärosäten i Sverige.
Marie Åsberg är professor emeritus i psykiatri. Hon började som klinisk psykiater 1965 och har sedan dess forskat kring behandling av depression, självmordsproblem och utmattningssyndrom.


Psyk-E bas grundkurs är uppdaterad

2022 var det 10 år sedan vår första Psyk-E basutbildning i grundläggande psykiatri släpptes. Utbildningen har reviderats och uppdaterats med bland annat några nya föreläsningar. Läs mer om innehållet här

Uppdatering av faktabladen

Just nu arbetar vi med att uppdatera alla våra faktablad enligt Karolinska institutets layout. Inom kort kommer de att bytas ut i kursrummen i Canvas.