Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med den egna praktiken. Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen.

E-utbildning

Våra utbildningar baseras på filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Vi erbjuder lättillgänglig teoretisk och forskningsbaserad kunskap i digitalt format. Filmerna är avsedda att visas i grupp med avbrott för diskussion och reflektion.

Studiecirkelformat

Att i små, sammanhållna grupper diskutera och reflektera kring det filmade materialet kopplat till egna erfarenheter och situationer fördjupar lärande och förankrar kunskap.
Formatet ger stor möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden.

Support

En manual för varje utbildning fungerar som stöd för planering och genomförande av utbildning. Utbildningsledare är lämpligen någon ur den egna verksamheten med viss vana av att hålla i grupper. Kontakta oss för extra support efter behov och önskemål.

Samtliga Psyk-E bas utbildningar är framtagna av Marie Åsberg, professor emeritus vid Karolinska institutet tillsammans med forskare och praktiker knutna till Karolinska institutet eller andra institutioner och lärosäten i Sverige. Marie Åsberg är professor emeritus i psykiatri. Hon började som klinisk psykiater 1965 och har sedan dess forskat kring behandling av depression, självmordsproblem och utmattningssyndrom. Marie har bland annat varit ledamot av SBU:s styrelse och ledde SBU:s arbete med att granska depressionsbehandling. Nu forskar hon kring stress och utmattning på Karolinska institutet, Danderyds sjukhus.Nu ingår alla våra Psyk-E bas utbildningar som uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet. Tillgången till utbildningarna sker genom lärplattformen Canvas vilket underlättar tillgång och spridning och möjliggör uppföljning av deltagande. Utfärdande av kursintyg och kursutvärderingar sker i Canvas. Utbildningarna genomförs fortfarande med utbildningsledare inom er egen verksamhet och ni har tillgång till support kring upplägg och användning hos oss. 

För beställning av kurser, välkommen att kontakta Christina Bäckman genom e-post eller telefon 08-524 864 44


För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta Jenny Sazo genom e-post eller telefon 08-524 826 25