Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med den egna praktiken. Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen.

E-utbildning

Våra utbildningar baseras på filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Vi erbjuder lättillgänglig teoretisk och forskningsbaserad kunskap i digitalt format. Filmerna är avsedda att visas i grupp med avbrott för diskussion och reflektion.

Studiecirkelformat

Att i små, sammanhållna grupper diskutera och reflektera kring det filmade materialet kopplat till egna erfarenheter och situationer fördjupar lärande och förankrar kunskap.
Formatet ger stor möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden.

Support

En manual för varje utbildning fungerar som stöd för planering och genomförande av utbildning. Utbildningsledare är lämpligen någon ur den egna verksamheten med viss vana av att hålla i grupper. Kontakta oss för extra support efter behov och önskemål.

Välkommen till vår nya hemsida!

Introduktionserbjudande

Just nu har vi ett introduktionserbjudande på vår
senaste utbildning Psyk-E bas arbete,
om arbetsrelaterad stress och utmattning för chefer.

För endast 28 000 kronor får ni ett års tillgång till
utbildningsfilmerna och får använda utbildningen för
upp till 50 chefer inom er organisation.

Vill ni att vi håller Psyk-E bas arbete för era chefer,
kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.

Nyhet!

Nu finns Psyk-E bas suicid tillgänglig med undertexter. Kontakta oss för mer information.