Introduktionsfilmer till våra kompetensutvecklingsprogram: Psyk-E bas Senior och Psyk-E bas Suicid.

Psyk-E bas suicid digitalt. Under 2020 har Region Värmland genomfört utbildningen digitalt. Läs mer under Psyk-E bas suicid.

 

Kontakta oss

Här finner du kontaktuppgifter till resurspersoner som kan bistå med råd och kunskap kring våra utbildningar Marie Åsberg, Legitimerad läkare, professor emeritus i psykiatri, Karolinska institutet, tfn 070-572 45 06 Jenny Sazo, Karolinska institutet, tfn 070-777 48 24 Francisco Sazo, Utbildningsledare, lärare,  Vård och omsorgsprogrammet, Lidingö stad, tfn 070-757 96 93 Se Malin Ljungzells intervju med […]