Vill du beställa någon av våra utbildningar kan du använda formuläret nedan. Uppge:

  • vilken/vilka utbildningar du önskar och antal
  • om du vill ha utbildningen på USB, iPad eller Vimeo-länk
  • organisationsnummer
  • leveransadress
  • fakturaadress
    – för e-faktura; ange VAN-operatör/tjänsteleverantör, GLN, id-/referensnummer
    – för PDF faktura ange e-post adress

Du är också välkommen att maila in din beställning direkt till Jenny Johansson Sazo. Kom ihåg att ange informationen ovan.

Vill du veta mer om oss eller våra utbildningar är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi berättar gärna mer.

Användarvillkor

För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får utbildningen levererad på ett USB-minne, iPad mini eller en Vimeo-länk. Materialet får användas för ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet. Med organisatorisk enhet avser vi en verksamhet med högst något hundratal medarbetare. Föreläsningarna kan laddas ner på enhetens intranät under förutsättning att det är lösenordsskyddat. Föreläsningarna får visas för medarbetare inom den egna enheten.
Psyk-E bas arbete får användas inom en och samma organisation för upp till 50 chefer, ett obegränsat antal tillfällen och grupper under ett års tid. Utbildningen kan fortsätta användas efter ett år till en rabatterad kostnad.
Psyk-E bas anhörig får användas inom en och samma organisation för ett obegränsat antal grupper under ett års tid. Utbildningen kan fortsätta användas efter ett år till en rabatterad kostnad.

Det filmade materialet, länk eller lösenord får inte spridas utanför den egna enheten.

Är ni en stor organisation och vill sprida samma utbildning i många enheter, inom en hel kommun eller region kontakta oss för prisförslag.

Vi håller gärna i utbildningen Psyk-E bas arbete för era chefer. Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.

Kostnad

Psyk-E bas materialet levereras på ett USB-minne till en kostnad av 6 000 kr. Det finns även en möjlighet att få materialet på en iPad mini till en kostnad av 16 000 kr.
Psyk-E bas senior materialet levereras på ett USB-minne till en kostnad av 16 000 kr. Det finns även möjlighet att få materialet på en iPad mini till en kostnad av 21 000 kr.
Psyk-E bas suicid materialet levereras på ett USB-minne eller Vimeo-länk till en kostnad av 21 000 kr.
Psyk-E bas arbete föreläsningarna levereras på en Vimeo-länk till en kostnad av 35 000 kr för ett års användning.
Psyk-E bas anhörig materialet levereras på en Vimeo-länk till en kostnad av 20 000 kr för ett års användning.

Moms tillkommer med 25 %

Uppgifterna i beställningen sparas i vårt kundregister för att kunna användas till statistik över geografisk och organisatorisk spridning av våra utbildningar.