För beställning av utbildningar, välkommen att kontakta Christina Bäckman genom e-post eller telefon 08-524 864 44.

Användarvillkor

För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får tillgång till utbildningen i två år genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet får användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Det filmade materialet, länk eller lösenord får inte spridas utanför den egna enheten.

Är ni en stor organisation och vill sprida samma utbildning i många enheter, inom en hel kommun eller region kontakta oss.

Kostnad

Psyk-E bas, grundkurs

Psyk-E bas senior

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas arbete

Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas krisstöd

Moms tillkommer med 25 %

18 500 kr

18 500 kr

24 200 kr

40 250 kr

23 000 kr

21 000 kr

Uppgifterna i beställningen sparas i vårt kundregister för att kunna användas till statistik över geografisk och organisatorisk spridning av våra utbildningar.