För beställning av utbildningar, välkommen att kontakta Christina Bäckman genom e-post eller telefon 08-524 864 44.

För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta Jenny Sazo genom e-post eller telefon 08-524 826 25.

Användarvillkor

För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får tillgång till utbildningen genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet får användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet. Psyk-E bas, Psyk-E bas senior och Psyk-E bas suicid får man tillgång till i två år, övriga utbildningar i ett år. Alla utbildningar kan förlängas i upp till två år extra för halva ursprungskostnaden.

Föreläsningarna får visas för medarbetare inom den egna enheten. Det filmade materialet, länk eller lösenord får inte spridas utanför den egna enheten.

Är ni en stor organisation och vill sprida samma utbildning i många enheter, inom en hel kommun eller region kontakta oss.

Vi håller gärna i utbildningen Psyk-E bas arbete för era chefer. Vi kan också hålla i Psyk-E bas krisstöd för era medarbetare. Har ni andra önskemål kring utbildningsledare eller vill ha mer information och kostnadsförslag är ni välkomna att kontakta Jenny Sazo.

Kostnad

Psyk-E bas

Psyk-E bas senior

Psyk-E bas suicid

Psyk- E bas arbete

Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas krisstöd

Moms tillkommer med 25 %

6 900 kr

18 500 kr

24 200 kr

40 250 kr

23 000 kr

21 000 kr

Uppgifterna i beställningen sparas i vårt kundregister för att kunna användas till statistik över geografisk och organisatorisk spridning av våra utbildningar.