Utöver de filmade föreläsningarna med faktablad ingår en manual, ordlistor och en självskattning.
Manualen är tänkt att fungera som stöd för utbildningsledaren med information och tips på upplägg och genomförande av utbildningen.
Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet för deltagarna att göra en självskattning.

Klicka på respektive ord för att få tillgång till:
Manual Psyk-E bas senior
Självskattning

Ordlistor:
Alkoholmissbruk hos äldre
Bemötande
Demens, del 1
Demens, del 2
Demenssjukdomar
Depression hos äldre
Juridik
Läkemedelsbehandling av äldre
Samtalsgrupper för äldre
Stress och utmattning
Suicid hos äldre