Psyk-E bas grundkurs 2022 är en reviderad och uppdaterad version av den första Psyk-E bas utbildningen. Utbildningen består av 22 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Föreläsningen ”Depression inifrån” av och med Miki Agerberg handlar om den självupplevda depressionen och har inget faktablad. Fallbeskrivningen om hot och våld är tänkt att fungera som underlag för reflektion och diskussion kring situationer som kan uppstå i arbetet kopplat till hot och våld och har heller inget faktablad.

 1. Bemötande inom psykiatrisk vård – Reet Sjögren
 2. Ångest och ångestsjukdomar – Marie Åsberg
 3. Depression – Björn Mårtensson
 4. Bipolära syndrom – Mikael Landén
 5. Schizofreni – Leif Lindström
 6. Paranoia – Eva-Marie Laurén
 7. Somatoforma tillstånd – Anders Lundin
 8. Personlighetssyndrom – Lisa Ekselius
 9. Autismspektrumstörning och ADHD – Christopher Gillberg (två faktablad)
 10. Neuropsykiatriska störningar hos vuxna – Alessandra Hedlund
 11. Beroende och beroendesjukdomar – Markus Heilig
 12. Risk- och skyddsfaktorer för självmord – Ullakarin Nyberg
 13. Hot och våld – Tom Palmstierna
 14. Vårdlagar och deras tillämpning – Christer Book
 15. Stress och stressreaktioner – Marie Åsberg

  Fördjupning
 16. Depression vid kroppslig sjukdom – Björn Mårtensson
 17. Bemötande vid psykos – Johan Cullberg
 18. Evidens i psykiatrin – Marie Åsberg
 19. Psykofarmaka – Marie Åsberg
 20. Psykiatrisk juridik – Claes Hollstedt
 21. Psykiatrins historia – Marie Åsberg
 22. Depression inifrån – Miki Agerberg
 23. Fallbeskrivning hot och våld