Psyk-E bas består av 18 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Klicka på föreläsningen så får du fram det tillhörande faktabladet. Föreläsningen ”Depression inifrån” av och med Miki Agerberg handlar om den självupplevda depressionen och har inget faktablad. Vinjetten om hot och våld är tänkt att fungera som underlag för reflektion och diskussion kring situationer som kan uppstå i arbetet kopplat till hot och våld och har heller inget faktablad. Vid köp av utbildningen får man tillgång till de filmade föreläsningarna.

 1. Empati och värdighet i bemötandet – Reet Sjögren
 2. Depression – Björn Mårtensson
 3. Depression vid kroppslig sjukdom – Björn Mårtensson
  3B. Depression inifrån – Miki Agerberg
 4. Suicid och suicidrisk – Ullakarin Nyberg
 5. Psykoser – Leif Lindström
 6. Psykoser, bemötande – Johan Cullberg
 7. Bipolära syndrom – Mikael Landén
 8. Paranoia – Eva-Marie Laurén
 9. Ångest – Sergej Andreewitch
 10. Somatoforma tillstånd – Anders Lundin
 11. Personlighetsstörningar – Alexander Wilczek
 12. Autism och Aspergers syndrom – Christopher Gillberg
 13. ADHD – Christopher Gillberg
 14. Beroendesjukdomar – Anders Hammarberg
 15. Hot och våld – Tom Palmstierna
  15B. Vinjett hot och våld
 16. Psykofarmaka – Marie Åsberg
 17. Psykiatrisk juridik – Claes Hollstedt
 18. Stress och utmattning – Marie Åsberg