Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och möjlighet till reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen har tagits fram med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten och lanserades i maj 2019.

Här hittar du en introduktionsfilm om Psyk-E bas suicid där Marie Åsberg, Ullakarin Nyberg och Francisco Sazo samtalar om utbildningen.

Innehåll och användning

Om Psyk-E bas suicid

Föreläsningar och faktablad

Material

För mer information och beställning

För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta 
Jenny Bornhammar genom e-post eller telefon 08-524 826 25.

För beställning av kurser, välkommen att kontakta 
Nikolaj Jacobsen genom e-post eller telefon 08-524 865 62.