Psyk-E bas senior består av 14 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Föreläsningen ”Hur upplever man sig själv som demenssjuk” av Astrid Norberg är uppdelad i två filmer. Klicka på föreläsningen så får du fram det tillhörande faktabladet. De filmade samtalen, ”Att tala om döden” och ”Erfarenheter av samtalsgrupper för äldre” har inga tillhörande faktablad. Den sista föreläsningen, ”Stress och utmattning” ingår även i Psyk-E bas utbildningen. Vid köp av utbildningen får man tillgång till de filmade föreläsningarna.

 1. Bemötande av äldre med psykisk ohälsa – Susanne Rolfner Suvanto
 2. Depression hos äldre – Björn Mårtensson
 3. Behandling av depression hos äldre – Björn Mårtensson
 4. Suicid hos äldre – Margda Waern
 5. Demenssjukdomar – Maria Eriksdotter
 6. Hur upplever man sig själv som demenssjuk, del 1 – Astrid Norberg
 7. Hur upplever man sig själv som demenssjuk, del 2 – Astrid Norberg
 8. Missbruk hos äldre – Evy Gunnarsson
 9. Psykofarmaka hos äldre – Johan Fastbom
 10. Äldrepsykiatrisk juridik – Karin Sparring Björkstén
 11. Att tala om döden – Elisabeth Arborelius, Karin Sparring Björkstén, Björn Mårtensson
 12. Samtalsgrupper för äldre – Ulla Peterson
 13. Erfarenheter av samtalsgrupper för äldre – Ulla Peterson, Christer Sandahl, Carina Enz, Gisela Frost
 14. Stress och utmattning – Marie Åsberg