Psyk-E bas krisstöd är ett studiecirkelbaserat utbildningsprogram som avser att ge kunskap om kris- och stressreaktioner och tid för reflektion. Möten i en liten sammanhållen studiegrupp ger goda möjligheter för kollegialt stöd i svåra situationer. Målgruppen för Psyk-E bas krisstöd är främst läkare och vårdpersonal och andra personalkategorier som arbetar med människor i utsatta lägen.

Under våren 2022 genomfördes de två första pilotgrupperna med Psyk-E bas krisstöd, vilka var mycket uppskattade.

Innehåll och användning

Om Psyk-E bas krisstöd

Föreläsningar och faktablad

Material

För mer information och beställning

För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta 
Jenny Bornhammar genom e-post eller telefon 08-524 826 25.

För beställning av kurser, välkommen att kontakta 
Nikolaj Jacobsen genom e-post eller telefon 08-524 865 62.