Utöver de filmade föreläsningarna med faktablad ingår en manual, frågor-och-svar, ordlistor en självskattning, kursutvärdering och kursintyg.

Manual Psyk-E bas

Manualen är tänkt att fungera som stöd för utbildningsledaren med information och tips på upplägg och genomförande av utbildningen.
Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet för deltagarna att fylla i en självskattning och efter avslutad utbildning fyller man i en kursutvärdering och får ett kursintyg.
Till föreläsningarna finns också frågor-och-svar. Det är frågor som deltagare i den första pilotgruppen ställde under föreläsningen och som föreläsaren svarat på i efterhand.
Till varje föreläsning finns också en ordlista där begrepp som används i föreläsningen förklaras.

Här hittar du Manual Psyk-E bas grundkurs
och här hittar du självskattningen

Kursutvärdering och kursintyg finns i Karolinska institutets lärplattform Canvas.