Personer som drabbas av utmattningssyndrom är ofta högpresterande och kompetenta yrkesarbetande personer, ofta med hemmaboende barn. Merparten är kvinnor. Sjukdomen innebär en radikal förändring av den drabbades möjligheter att klara såväl arbete som familjeliv. Många blir heltidssjukskrivna under lång tid och oförmögna att klara av omsorg om barn och hem. Prognosen är på lång sikt god, men det kan ta flera år att bli helt återställd. Många med utmattningssyndrom har kvar en påtaglig sårbarhet för stress under mycket lång tid efter själva sjukdomsperioden.

Utmattningssyndromets konsekvenser innebär en stor belastning för såväl den drabbade som partner, övriga familjemedlemmar och nätverk. Anhöriga i denna situation behöver hjälp, stöd och kunskap om tillståndet.

Innehåll och användning

Psyk-E bas anhörig är ett studiematerial för anhöriga till personer med utmattningssyndrom och består av fyra filmade föreläsningar av experter inom respektive område som är avsedda att användas i studiecirkelformat. Ämnena för föreläsningarna är dels faktakunskaper kring utmattningssyndromet, dels aspekter på att vara anhörig. Föreläsningarna ses i korta avsnitt med avbrott för gemensam reflektion och diskussion där deltagarna kopplar innehållet till sina egna erfarenheter. I utbildningen ingår även två filmade samtal med Pia Dellson, psykiatriker och författare som berättar om sina egna erfarenheter av att drabbas av och återhämta sig i från utmattningssyndrom.

Syftet med anhöriggruppen är att bidra till kunskap och förstående kring utmattningssyndrom. Gruppsammankomsterna kan också innebära möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter. Att komma tillsammans med andra med likartade erfarenheter och problem i en grupp är ett av de bästa stöd som finns.

Under februari 2021 genomfördes första anhöriggruppen i ett samarbete med Psyk-E bas och Hjärnkraft.

Psyk-E bas anhörig har tagits fram med stöd av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.