Här hittar du tips på länkar för vidare information:

Folkhälsomyndigheten
Deras arbete med psykisk hälsa och suicidprevention

Mind – för psykisk hälsa

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH
en samarbetsorganisation för patient- , brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH

Schizofreniförbundet
en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer

Socialstyrelsen
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Suicide Zero – för ett samhälle utan självmord
En ideell organisation som arbetar för att minska självmorden

Sunt arbetsliv, stressdialogen
Om stress på arbetet