KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale är ett självskattningsformulär framtaget av forskare på Karolinska institutet som mäter symtom på utmattning. Formuläret kan bland annat användas för att ta reda på om man är i riskzon för utmattningssyndrom.

Formuläret innehåller nio påståenden och tar cirka fem minuter att fylla i. Om man får 19 poäng eller mer, bör man göra om KEDS om två veckor och om det fortfarande ger 19 poäng eller mer bör man fundera på vilken förändring man kan behöva göra, av sin arbetssituation eller inom annat område. Om man behöver råd eller stöd kan man vända sig till primärvården, alternativt tala med sin chef för att få tillgång till företagshälsovård.

Avsikten med KEDS är att ge en bild av det nuvarande tillståndet genom att gradera hur man har mått i olika avseenden under de senaste två veckorna. Det är viktigt att känna till att höga poäng i resultatet inte nödvändigtvis innebär att man har drabbats av utmattningssyndrom. Det finns andra tillstånd som kan ge en liknande symtombild. För att ställa diagnosen utmattningssyndrom krävs en läkarbedömning. Genom att fylla i KEDS får man en indikation på om man är i behov av att söka vidare hjälp. Det ger en signal om att något bör åtgärdas.

Testet består av nio områden där man uppskattar sitt mående de senaste två veckorna. Man markerar det svarsalternativ som stämmer bäst i skalan.
För ett mer rättvisande resultat bör testet göras flera gånger under en till två månaders tid.

0–18 poäng innebär att man inte ligger i riskzonen.
Vid 19 poäng och över, är rekommendationen följande:

  • Gör om testet efter två veckor
  • Fundera på om du ska tala med din chef
  • Fundera över om det är något i arbetssituationen eller något annat som skulle behöva förändras

När det handlar om ohälsosam stress och risken för utmattning är det viktigt att vi tar signalerna på allvar och åtgärdar dem i tid. Allt för ofta ignorerar vi signaler på att stressen börjar göra skada. Stress i sig är inte farligt. Det är när vi inte får tillräcklig återhämtning som problem kan uppstå.

Här hittar du KEDS formuläret.

Läs mer om KEDS:
Besér, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å. & Åsberg, M. (2013). Construction and evaluation of a self rating scale for stressinduced Exhaustion Disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scandinavian Journal of Psychology. 2013, DOI: 10.1111/sjop.12088