Psyk-E bas arbete består av sju filmade föreläsningar med tillhörande faktablad och två filmade samtal kring det självupplevda utmattningssyndromet med Pia Dellson, psykiatriker och författare. Klicka på respektive föreläsning så får du tillgång till faktabladet. Tillgång till de filmade föreläsningarna får man vid köp av utbildningen.

 1. Stress och stressreaktioner – Marie Åsberg
 2. Stressjukdomar, speciellt utmattningssyndrom – Alexander Wilczek
 3. Rehabilitering vid utmattningssyndrom – Lisa Brändström
  3B. Utmattningssyndrom – Pia Dellson i samtal med Lisa Brändström
 4. Hälsofrämjande ledarskap – Christer Sandahl
 5. Arbetsgruppens psykologi – Christer Sandahl
 6. Prevention av utmattningssyndrom med kollegiala samtalsgrupper – Ulla Peterson
  6B. Utmattningssyndrom, återhämtning – Pia Dellson i samtal med Marie Åsberg
 7. Arbetsmiljölagen i praktiken – Fredrik Mannheimer