Vill du veta mer om våra utbildningar, kanske få support kring upplägg och genomförande av utbildning kontakta oss via e-post eller telefon. Vi berättar gärna mer.

Jenny Bornhammar, telefon: 08-524 826 25
Marie Åsberg, telefon: 070-572 45 06
Francisco Sazo

Vi håller gärna i utbildningen Psyk-E bas arbete för era chefer. Vi kan också hålla i Psyk-E bas krisstöd för era medarbetare eller utbilda utbildningsledare för våra utbildningar i era verksamheter.
Vill ni ha mer information är ni välkomna att kontakta Jenny Bornhammar.

Beställ

För beställning av utbildningar, välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen genom e-post eller telefon 08-524 865 62.

Användarvillkor

För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får tillgång till utbildningen i två år genom Karolinska Institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet användas av upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Det filmade materialet, länk eller lösenord får inte spridas utanför den egna enheten.

Kostnad

Psyk-E bas grundkurs

Psyk-E bas senior

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas arbete

Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas krisstöd

Moms tillkommer med 25 %


22 200 kr

22 200 kr

29 000 kr

48 500 kr

27 600 kr

25 200 kr

Uppgifterna i beställningen sparas i vårt kundregister för att kunna användas till statistik över geografisk och organisatorisk spridning av våra utbildningar.