Vill du veta mer om våra utbildningar, kanske få support kring upplägg och genomförande av utbildning kontakta oss via e-post eller telefon. Vi berättar gärna mer.

Jenny Johansson Sazo, telefon: 08-524 826 25
Marie Åsberg, telefon: 070-572 45 06
Francisco Sazo

Vi håller gärna i utbildningen Psyk-E bas arbete för era chefer. Vi kan också hålla i Psyk-E bas krisstöd för era medarbetare eller utbilda utbildningsledare för våra utbildningar hos er.
Vill ni ha mer information är ni välkomna att kontakta Jenny Johansson Sazo.

Beställ

För beställning av utbildningar, välkommen att kontakta Christina Bäckman genom e-post eller telefon 08-524 864 44.

Användarvillkor

För att få tillgång till det filmade materialet betalar man en engångskostnad och får tillgång till utbildningen i två år genom Karolinska institutets utbildningsplattform Canvas. För grundkostnaden får materialet får användas för upp till 100 medarbetare i ett obegränsat antal grupper inom en och samma organisatoriska enhet.

Det filmade materialet, länk eller lösenord får inte spridas utanför den egna enheten.

Är ni en stor organisation och vill sprida samma utbildning i många enheter, inom en hel kommun eller region kontakta oss.

Kostnad

Psyk-E bas

Psyk-E bas senior

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas arbete

Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas krisstöd

Moms tillkommer med 25 %

18 500 kr

18 500 kr

24 200 kr

40 250 kr

23 000 kr

21 000 kr

Uppgifterna i beställningen sparas i vårt kundregister för att kunna användas till statistik över geografisk och organisatorisk spridning av våra utbildningar.