Till stöd för arbetet med Psyk-E bas krisstöd finns denna manual.

Utbildningsledaren bör ha erfarenhet av att leda grupper och vara förtrogen med materialet och formen för utbildningen.