Utöver de filmade föreläsningarna med tillhörande faktablad ingår en manual med information och tips och förslag på upplägg och genomförande av utbildningen. Manualen är tänkt att fungera som stöd för utbildningsledaren.
En ordlista som förtydligar vissa begrepp som ingår i föreläsningarna ingår också.
Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet för utbildningsdeltagarna att göra en självskattning för att tydliggöra vad utbildningen bidragit med.
Till några av föreläsningarna finns frågor-och-svar. Det är frågor som deltagare i pilotgruppen ställde under föreläsningen och som föreläsaren svarat på i efterhand.

Klicka på respektive ord för att få tillgång till:
Manual Psyk-E bas suicid
Ordlista
Självskattning till deltagare innan och efter utbildning

Frågor och svar:
Vem är självmordsnära och varför – Marie Åsberg
Existentiella och religiösa aspekter på självmord – Hans Gentzel
Att vara anhörig till en självmordsnära människa – Helene Neuss
Självmord hos barn och unga – Madeleine Sköld
Våld, kriminalitet och självmord – Axel Haglund
Trauma och utanförskap. Självmord hos asylsökande – Frida Johansson Metso
Depression och självmord – Björn Mårtensson