Att arbeta inom hälso- och sjukvården innebär ibland att man utsätts för potentiellt traumatiserande situationer och ofta att man arbetar under svår stress, speciellt under situationer som Covid-19 pandemin. Undervisning om dessa frågor är ovanlig under utbildning av läkare och annan vårdpersonal, vilket medför att många är oförberedda på de kris- och utmattningsreaktioner som kan uppstå både hos en själv och hos ens medarbetare. Det bästa stödet i en påfrestande arbetssituation är vanligen det man får av sina arbetskamrater, men ofta tar man sig inte tid att samlas i grupp och reflektera över situationen och sina egna reaktioner.

Psyk-E bas krisstöd är ett studiecirkelbaserat utbildningsprogram som avser att ge kunskap om kris- och stressreaktioner och tid för reflektion. Möten i en liten sammanhållen studiegrupp ger goda möjligheter för kollegialt stöd i svåra situationer. Målgruppen för Psyk-E bas krisstöd är främst läkare och vårdpersonal och andra personalkategorier som arbetar med människor i utsatta lägen.

Psyk-E bas krisstöd består av fyra, korta filmade föreläsningar:

  1. Stressens biologi, Marie Åsberg
  2. Krisreaktioner, riskfaktorer och betydelsen av stöd, Charlotte Therup Svedenlöf
  3. Stress och utmattning vid kris på jobbet, Alexander Wilczek
  4. Krisens fram- och baksida – egna utmaningar och lärdomar, Ullakarin Nyberg

Förslag på upplägg:

Föreläsningarna ses vid ett tillfälle i veckan, en timme per gång, förslagsvis under en gemensam lunch i en sammanhållen grupp på ca 8 deltagare. De filmade föreläsningarna är 20 minuter långa och ses med avbrott för reflektion.

Under våren 2022 genomförde vi två uppskattade pilotgrupper med Psyk-E bas krisstöd.