Psyk-e bas

Psyk-e bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Utbildningen är avsedd att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av

 1. 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden
 2. En föreläsning av en ”brukare”.
 3. Filmad fallvinjett som visar typiska problem och situationer som kan uppstå vid ett av de tillstånd som beskrivs i föreläsningarna
 4. Skriftliga sammanfattningar s.k. faktablad, av samtliga föreläsningar
 5. Frågor och svar kring samtliga föreläsningar
 6. Ordlista
 7. Hemsida
 8. Manual för utbildningsledare.

Hur tillkom Psyk-E bas?

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. Projektet har utvecklats under perioden 2010-2012  i samarbete med ett antal kommuner i regionen, med medel från Socialstyrelsen. Arbetet har genomförts av en projektgrupp med lång och gedigen erfarenhet av såväl psykiatri som utbildning och handledning.

Psyk-e bas utbildningen har bibehållit sin aktualitet under åren. En mindre revidering och uppdatering med vissa kompletteringar planeras under 2020.

Vem kan använda Psyk-E bas?

Trailers till föreläsningarna och övrig information enligt ovan finns tillgängliga på webben via Kunskapsguiden. Grundtanken är dock att de som önskar köpa utbildningen köper en iPad-mini av Psyk-e bas där alla föreläsningar finns nedladdade för slippa eventuella problem med internetuppkopplingar. Dessutom finns den interaktiva manualen för utbildningsledaren inlagd. Föreläsningarna i sin helhet finns också att köpa på USB-minne.

Även om föreläsningarna kan användas för självstudier blir inlärningseffekten avsevärt mycket större om de används som avsett, nämligen i en studiegrupp under handledning. Föreläsningarna är uppdelade i korta avsnitt om c:a fem minuter,  varefter tid ges till  frågor och diskussion. Varje föreläsning tar sammanlagt 20-30 minuter, medan lektionstiden bör vara c:a 2 timmar. Det fulla programmet tar ungefär en termin med lektion en gång i veckan. Givetvis kan man också använda delar av programmet.

Programmet utvecklades för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med  människor med psykisk sjukdom. För att programmet skall fungera optimalt, kan det behöva anpassas till målgruppens speciella behov, t ex med ett urval av relevanta föreläsningar och fallvinjetter.

Vad kostar Psyk-E bas?

Psyk-E bas är ursprungligen tänkt  att användas i studiecirklar och liknande pedagogiska sammanhang och föreläsningarna kommer allra mest till sin rätt om de används i en grupp. Ett sätt att använda materialet är att få det på en iPad mini, med alla 18 föreläsningar, en interaktiv manual för utbildningsledaren, samt faktablad, frågor-och-svar och en ordlista över alla termer som förekommer i föreläsningarna. iPaden kan användas för visning i en projektor. Vi bjuder telefonsupport vid behov. Detta alternativ kostar 15 000 kronor.

Man kan också köpa ett USB-minne med samma material men en manual i pdf-format som inte är interaktiv. Föreläsningarna kan laddas upp på organisationens server eller visas från en egen dator. Materialet får användas inom den egna organisationen. Detta alternativ kostar 5000 kronor.

Föreläsningarna

De 18 föreläsningarna belyser följande ämnesområden:

 1. Empati och bemötande (föreläsare Reet Sjögren)
 2. Depression (Björn Mårtensson)
 3. Depression vid kroppslig sjukdom (Björn Mårtensson)
 4. Självmord (Ullakarin Nyberg)
 5. Psykoser (Leif Lindström)
 6. Psykos, upplevelsevärld och bemötande (Johan Cullberg)
 7. Bipolära syndrom (Mikael Landén)
 8. Paranoia (Eva-Marie Laurén)
 9. Ångestsjukdomar (Sergej Andreewitch)
 10. Hypokondri och somatisering (Anders Lundin)
 11. Personlighet och personlighetsstörning (Alexander Wilczek)
 12. Autism och Aspergers syndrom (Christopher Gillberg)
 13. ADHD och Tourettes syndrom (Christopher Gillberg)
 14. Beroendesjukdomar (Anders Hammarberg)
 15. Hot och våld (Tom Palmstierna)
 16. Psykofarmaka (Marie Åsberg)
 17. Psykiatrisk juridik (Claes Hollstedt)
 18. Stress och utmattning (Marie Åsberg)

Alla föreläsare är experter på sina respektive ämnesområden. För att göra föreläsningarna tillgängliga för elever utan särskild studievana har föreläsarna samarbetat med projektgruppen i planering, genomförande, textsättning och animering av föreläsningarna.

Brukarföreläsning

En föreläsning beskriver en melankolisk depression.

Fallvinjett

Möjlighet finns att komplettera föreläsningarna med en filmad fallvinjett med typiska och potentiellt problematiska situationer. Fallvinjetten tjänar som underlag för diskussion om bemötande och kan vara speciellt värdefulla för dem som inte själva arbetar specifikt med psykiskt sjuka. Fallvinjetten är hämtad ur en verklig situation men spelas av skådespelare.

Handledning

Handledningen har tre fokus: kunskapsinnehållet, hur den sjuke kan tänkas uppleva sin situation, och personalens egna känsloreaktioner på sjukdomstecknen. Handledaren bör ha egen erfarenhet av arbete med psykiskt sjuka. Projektet tillhandahåller en manual för handledning. Möjlighet finns att få ”handledning på handledning” från Psyk-E bas’ projektgrupp.

Texter

För samtliga föreläsningar finns en illustrerad sammanfattning, Faktablad,  på 1-2 sidor skriven av en medicinjournalist i samråd med föreläsaren.

Frågor och svar

För samtliga föreläsningar finns frågor och svar. Frågorna har ställts av tidigare elever i projektets pilotgupper eller av den brukarpanel som granskat alla föreläsningarna, och besvarats av föreläsarna.

Ordlista

Alla svåra ord och facktermer förklaras i en särskild ordlista.

Utvärdering och intyg

Inför och efter genomförd utbildning finns möjlighet att göra en utvärdering. Därefter kan man skriva ut ett intyg.

Hur får man tillgång till Psyk-E bas?

Mejla dina uppgifter med leveransadress och fakturaadress med referensnummer samt organisationsnummer till Jenny Sazo. Ange även om du vill ha materialet på iPad eller USB.

 


Counters