Föreläsningar suicid

Föreläsningar i Psyk-E bas suicid:

Grundläggande suicidprevention

1. Introduktion till Psyk-E bas suicid (klicka på titel för att se filmen) – Marie Åsberg, Ullakarin Nyberg och Francisco Sazo

2. Vem är självmordsnära och varför? Översikt över självmordsforskningen – Marie Åsberg

3. Mötet med den som inte orkar leva – Ullakarin Nyberg

4. Risk- och skyddsfaktorer för självmord – Ullakarin Nyberg

5. Självmordsprevention på individnivå – Danuta Wasserman

6. Självmordsprevention på samhällsnivå – Danuta Wasserman

7. Existentiella och religiösa aspekter på självmord – Hans Gentzel
Svenska kyrkans syn på självmord – Caroline Krook, biskop em.

8. Synen på självmord inom olika religiösa samfund – Anders Arborelius, kardinal och biskop,
Morton Narrowe, överrabin em., Mohammad Muslim Eneborg, imam.

9. Att vara anhörig till en självmordsnära människa – Helene Neuss

Självmordsrisk i olika grupper

10. Självmord hos män – Gergö Hadlaczky

11. Självmord hos barn och unga – Madeleine Sköld

12. Självmord hos äldre – Margda Waern

13. Våld, kriminalitet och självmord – Axel Haglund

14. HBTQ och självmord – Cecilia Dhejne

15. Trauma och utanförskap. Självmord hos asylsökande – Frida Johansson Metso

Psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad suicidrisk

16. Depression och självmord – Björn Mårtensson

17. Alkohol, droger och självmord – Markus Heilig

18. Personlighetssyndrom och självmord – Lisa Ekselius

19. Självskada och självmord – Mia Ramklint

20. Neuropsykiatriska syndrom och självmord – Susanne Bejerot