Föreläsningar senior

 

Föreläsningar Föreläsare
1. Bemötande av äldre med psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto
2. Depression hos äldre Björn Mårtensson
3. Depression i samband med kroppslig sjukdom Björn Mårtensson
4.  Suicid hos äldre Margda Waern
5.  Demenssjukdomar Maria Eriksdotter
6 och 7. Hur upplever man sig själv som demenssjuk  Astrid Norberg
8.  Missbruk hos äldre Evy Gunnarsson
9.  Psykofarmaka hos äldre Johan Fastbom
10. Äldrepsykiatrisk juridik  Karin Sparring Björkstén
11. Att tala om döden  Elisabeth Arborelius, Karin Sparring Björkstén, Björn Mårtensson
12. Samtalsgrupper för äldre

12B. Erfarenheter av samtalsgrupper för äldre

Ulla Peterson, Christer Sandahl, Carina Enz, Gisela Frost
13. Stress och utmattning Marie Åsberg