Välkommen till Psyk-E bas. Vi arbetar med utbildningsprogram på temat "Kunskap med hög tillgänglighet".  Läs mer om våra utbildningar under respektive menyalternativ och kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Kontakta oss

Här finner du kontaktuppgifter till resurspersoner som kan bistå med råd och kunskap kring utbildningen. Marie Åsberg, Legitimerad läkare, professor emeritus i psykiatri, Karolinska institutet, tfn 070-572 45 06 Jenny Sazo, Karolinska institutet, tfn 070-777 48 24 Francisco Sazo, Utbildningsledare, lärare i  Vård och omsorgsprogrammet, Lidingö stad, tfn 070-757 96 93 Se Malin Ljungzells intervju med […]