Välkommen till Psyk-E Bas!

Välkommen till Psyk-E bas nya hemsida. Vi arbetar med webbaserad utbildning med temat: Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig. Gå in på om Psyk-E bas och läs om projektet! Under kontakta oss finner du namn och bild på deltagarna i arbetsgruppen för Psyk-E bas samt kort om vilka vi är.

Resurspersoner

Här finner du kontaktuppgifter till de resurspersoner som kan bistå med råd och kunskap kring utbildningen. Marie Åsberg, Legitimerad läkare, professor emeritus i psykiatri marie.asberg@ki.se Åke Nygren, Legitimerad tandläkare, Legitimerad läkare, Professor emeritus Karolinska Institutet ake.nygren@ki.se Hans Cagnell, Socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. hans.cagnell@hotmail.se Ingrid Hedlén, Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad ingrid.hedlen@gmail.com Tom Grape, Leg.läkare, spec. i [...]

Länkar

Organisationer och myndigheter Socialstyrelsen Föreningar   Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) Schizofreniförbundet (IPS)

Frågor & Svar

Här finner du svar på de vanligast förekommande frågorna som vi fått under projektets gång. Frågor om bemötande Frågor om depression Frågor om depression och kroppslig sjukdom Frågor om suicid Frågor om psykoser-orsaker,symtom Frågor om psykoser och bemötande Frågor om bipolär sjukdom Frågor om paranoia Frågor om ångest Frågor om somatoforma tillstånd Frågor om personlighet [...]

Ordlista

Här finner du ord och begrepp från föreläsningarna med förklarande text först i anslutning till respektive föreläsning och längst ned från A till Ö: 1.Empati och värdighet i bemötandet av psykiskt sjuka 2. Depression- orsaker, symtom, förlopp, behandling 3. Depression hos gamla, depression vid kroppslig sjukdom 4. Suicid, suicidrisk och bemötande av suicidal kommunikation 5.Psykoser- [...]